Zgodovina društva

Zgodovina PGD Bukovica sega nazaj v leto 1927, ko je bilo na pobudo vaščanov Bukovice in okoliških vasi ustanovljeno Prostovoljno gasilsko društvo Bukovica. Prvi zapis iz tega obdobja je potrditev ustanovitve in pravil društva od župana ljubljanske oblasti, ki nosi datum 23. september 1927. S tem je bila dana osnova za organizirano gašenje in reševanje v primeru požara. Za prvega načelnika društva je bil izvoljen Franc Potočnik.

S podporo krajanov se je društvo dokaj hitro razvijalo, tako da so leta 1928 nabavili nekaj osnovne opreme in štirikolesno ročno brizgalno z Madžarske. Ta deluje še danes in v sedanjem gasilskem domu stoji kot muzejski eksponat. Že v naslednjem letu, leta 1929, je bila otvoritev gasilskega doma, ki je stal ob glavni cesti pri cerkvi sv. Florijana. Zgrajen je bil z mnogimi prostovoljnimi prispevki (finančnimi in materialnimi) ter prostovoljnim delom vaščanov in okoliških prebivalcev.

V letu 1939 je društvo nabavilo prvo motorno brizgalno Job z močjo 18 Ks. Nova motorna brizgalna je bila blagoslovljena 4. maja na praznik sv. Florjana pred gasilskim domom na Bukovici. Med II vojno je dejavnost društva zamrla.

Po končani vojni je bila 11. aprila 1946 sklicana prva seja gasilske čete Bukovica. Sklep navzočih na prvi seji je bil, člani naj se začnejo udeleževati gasilskih vaj ter drugih aktivnosti v zvezi z gasilstvom.

Po letu 1953 se je društvo nekako izvleklo iz težav ter zopet pričelo z bolj aktivnim delovanjem. Tako so v vasi zgradili požarni bazen, kupili zapravljivček za prevoz motorne brizgalne ter članov. Člani so se izobraževali, nabavili so več paradnih oblek. V letu 1960 pa se PGD Bukovica združi s PGD Selca, s sedežem v Selcih. Do združitve je prišlo 23.12.1960. Vsebina sklepa je bila, da operativa z vsem inventarjem še vedno ostane na Bukovici in da je treba utrditi močno desetino z desetarjem na čelu. Priključitev s PGD Selca je trajala do leta 1964. Z izrednim prizadevanjem članov, je društvo dobro napredovalo. Tako se je leta 1972 kupila nova motorna črpalka Rosenbauer, dve leti kasneje pa še rabljen kombi IMV, ki je bil prej v lasti GD Železniki.

Po letu 1976 so se v društvu pričeli pogovarjati o adaptaciji starega gasilskega doma. Zaradi dotrajanosti in neprimerne lokacije, so se v društvu nato odločili za gradnjo novega gasilskega doma na novi lokaciji. Intenzivna gradnja je potekala od leta 1980 do leta 1982, ko je bila preseljena oprema in orodje, do leta 1985 pa so bila opravljena še zaključna dela in otvoritev.

Zgodovina PGD Bukovica sega nazaj v leto 1927, ko je bilo na pobudo vaščanov Bukovice in okoliških vasi ustanovljeno Prostovoljno gasilsko društvo Bukovica. Prvi zapis iz tega obdobja je potrditev ustanovitve in pravil društva od župana ljubljanske oblasti, ki nosi datum 23. september 1927. S tem je bila dana osnova za organizirano gašenje in reševanje v primeru požara. Za prvega načelnika društva je bil izvoljen Franc Potočnik.

V letu 1987 je s pomočjo širše skupnosti in občinske gasilske zveze Škofja Loka kupilo novo orodno vozilo TAM 80 T-5.

Ob praznovanju 70-letnice 1997 je društvo s pomočjo sponzorjev, krajanov, gasilske zveze Škofja Loka in drugih kupilo visokotlačno črpalko, ki je vgrajena v orodno vozilo TAM 80 T-5.

V letu 2007 društvo praznuje 80-letnico delovanja. Ob tej priložnosti je društvo, s pomočjo krajanov, sponzorjev, občine Škofja Loka, občinskega gasilskega poveljstva in civilne zaščite zbralo dovolj finančnih sredstev za nakup podvozja znamke MAN.

Leta 2017 smo ob 90 letnic razvili nov prapor in otvorili prizidek k gasilskem domu. V prizidku bo našla svoj prostor oprema za tekmovanja in mladino.

V letu 2019 pa smo od GPO Škofja Loka prejel nov vozilo za prevoz moštva GVM-1 VW transporter 4×4.